Dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci

Rodzaje kursów dla dzieci

Nazwa kursu: 1A-0A (dla dzieci, wiek 5-6 lat)

Kurs oparty na zabawie i nauce komunikatywnego języka gdzie wprowadzane są również elementy zintegrowanego nauczania przygotowujące do nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do pracy z dziećmi. Kurs składa się z kilku stałych modułów takich jak:
- wprowadzanie nowego słownictwa ( przywitania, zabawki, kolory, cyfry 1-10, zwierzęta, części ciała, czynności, warzywa, owoce, rodzina),
- utrwalanie i powtarzanie poznanych słówek z wykorzystaniem zaangażowania kilku zmysłów ( rysunki, ćwiczenia interaktywne, piosenki, zabawy),
- sekcje MY WORLD , gdzie dzieci zapoznają się ze zwyczajami i kulturą ich rówieśników mieszkających w Wielkiej Brytanii,
- lekcje multimedialne z wykorzystaniem DVD oraz zintegrowanych dodatkowych ćwiczeń,
- lekcje powtórzeniowe,
-testy.

Tak zbudowany kurs pozwala najmłodszym uczniom na naturalny rozwój a przez swoją powtarzalność modułów uczy systematyczności niezbędnej do poszerzania i utrwalania nabytej wiedzy. Podczas trwania kursu przygotowujemy naszych najmłodszych słuchaczy do regularnych testów sprawdzających rozwój i poziom nabytej wiedzy (oceny opisowe) oraz nauka regularnego odrabiania prac domowych co dodatkowo motywuje uczniów do korzystania z płyt CD oraz CD-Rom dołączonych w ich podręcznikach.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (45 min.)

Nazwa kursu: 1B-1A (dla dzieci klas I, II, III SP)

Zajęcia prowadzone w małych grupach na poziomie dopasowanym do umiejętności językowych uczniów danej grupy. Kursy oparte na nauce komunikatywnego języka gdzie wprowadzane są również elementy zintegrowanego nauczania oraz elementy pisania. Zajęcia prowadzone są przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do pracy z dziećmi.

Kursy składają się z kilku stałych modułów co pozwala najmłodszym uczniom na naturalny rozwój a przez swoją powtarzalność modułów uczy systematyczności niezbędnej do poszerzania i utrwalania nabytej wiedzy. Podczas trwania kursu przygotowujemy naszych najmłodszych słuchaczy do regularnych testów sprawdzających rozwój i poziom nabytej wiedzy (oceny opisowe). A regularnie zadawane prace domowe dodatkowo motywują uczniów do korzystania z płyt CD oraz CD-rom dołączonych w ich podręcznikach.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu ( 45 min.)

Nazwa kursu: 1C-1B (dla dzieci klas IV, V, VI SP)

Zajęcia prowadzone w małych grupach na poziomie dopasowanym do umiejętności językowych uczniów danej grupy. Kursy oparte na nauce komunikatywnego języka dopasowane do zainteresowań i wieku uczestników. Uczniowie przyswajają umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym oraz znajomość gramatyki. Uczniowie doskonalą umiejętność codziennej komunikacji językiem obcym jak również otrzymują pomoc w przyswajaniu materiału nauczanego w szkołach co pozwala uzyskać lepsze wyniki. Zajęcia prowadzone są przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do pracy z młodzieżą.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (60 min.)

Apple School - klasa