Dla młodzieży

Kursy językowe dla młodzieży

Rodzaje kursów dla młodzieży

Nazwa kursu : 2A (dla klas VII SP)

Zajęcia prowadzone w małych grupach na poziomie dopasowanym do umiejętności językowych uczniów danej grupy. Kursy oparte na nauce komunikatywnego języka dopasowane do zainteresowań i wieku uczestników. Uczniowie przyswajają umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym oraz znajomość gramatyki. Uczniowie doskonalą umiejętność codziennej komunikacji językiem obcym jak również otrzymują pomoc w przyswajaniu materiału nauczanego w szkołach co pozwala uzyskać lepsze wyniki. Zajęcia prowadzone są przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do pracy z młodzieżą.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (90 min.)

Nazwa kursu: Dla klas VIII SP - do egz. ósmoklasity)

Jest to kurs ukierunkowany na przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty z języka obcego, poziom podstawowy i rozszerzony. Zajęcia prowadzone w małych grupach przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne w zakresie egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie zapoznają się z formą oraz zakresem materiału egzaminów. Uczą się różnych technik egzaminacyjnych a także sposobów radzenia sobie ze stresem podczas egzaminów. Podczas trwania kursu lektorzy przeprowadzają egzaminy próbne co pozwala na ocenę postępów uczniów. Rodzice mają stały wgląd do wyników i postępów nauczania a także informowani są gdy uczeń 2 razy z rzędu nie pojawi się na zajęciach bez wystarczającego usprawiedliwienia.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (90 min.)

Nazwa kursu: 2B (dla uczniów szkół średnich)

Zajęcia prowadzone w małych grupach na poziomie dopasowanym do umiejętności językowych uczniów danej grupy. Kursy oparte na nauce komunikatywnego języka dopasowane do zainteresowań i wieku uczestników. Uczniowie przyswajają umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym oraz znajomość gramatyki. Uczniowie doskonalą umiejętność codziennej komunikacji językiem obcym jak również otrzymują pomoc w przyswajaniu materiału nauczanego w szkołach co pozwala uzyskać lepsze wyniki. Zajęcia prowadzone są przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do pracy z młodzieżą.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (90 min.)

Nazwa kursu: 2C (dla uczniów klas maturalnych)
WSZYSCY NASI UCZNIOWIE ZDALI !!!

Jest to kurs ukierunkowany na przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka obcego, poziom podstawowy i rozszerzony. Zajęcia prowadzone w małych grupach przez lektorów mających doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne i pedagogiczne w zakresie egzaminów maturalnych. Uczniowie zapoznają się z formą oraz zakresem materiału egzaminów. Uczą się różnych technik egzaminacyjnych a także sposobów radzenia sobie ze stresem podczas egzaminów. Uczniowie przyswajają umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w języku obcym oraz znajomość gramatyki. Podczas trwania kursu lektorzy przeprowadzają matury próbne co pozwala na ocenę postępów uczniów. Rodzice mają stały wgląd do wyników i postępów nauczania a także informowani są gdy uczeń 2 razy z rzędu nie pojawi się na zajęciach bez wystarczającego usprawiedliwienia.

Zajęcia odbywają się popołudniu, raz w tygodniu (90 min.)

Apple School - klasa